Boeking, betaling en annulering

Boeking

Je aanvraag tot reservering zal door ons per e-mail bevestigd worden. Pas dan ben je zeker dat de gevraagde periode vrij is.

De reservering is definitief wanneer het verschuldigde bedrag binnen de 3 dagen na onze bevestigingsmail, op onze rekening staat. Nadien geven wij de periode vrij voor andere geïnteresseerden.

Betaling

Indien de reservering meer dan 1 maand vooraf is gedaan, vragen wij een voorschot van 50% van de totale prijs, exclusief de waarborgsom. Het restant van de huursom en de waarborg dienen uiterlijk 1 maand vóór aankomst in het park in ons bezit te zijn.

Ingeval van reservering binnen 1 maand voor aankomst, dient de huursom en de waarborg direct overgemaakt te worden.

Annulering

Indien je een reservatie dient te annuleren, wordt er een schadevergoeding in rekening gebracht, volgens een percentage van de huurprijs van het huisje.

Bij annulering geldt volgende tabel:

  • 90 tot 60 dagen voor de ingangsdatum: 20%
  • 60 tot 30 dagen voor de ingangsdatum: 30%
  • binnen de 30 dagen: 50%
  • Bij beëindiging tijdens het verblijf, blijft het volledige bedrag verschuldigd.

U kan zich tegen deze kosten indekken door een annuleringsverzekering af te sluiten.